Odjel za etnologiju i antropologiju

2016./2017.

U srijedu, 5. travnja 2017. u 11:00 (Relja, 3.1.) održat će se javna obrana diplomskog rada: Hodočašće na grob Dive Grabovčeve.
Studentica: Lorena Leženić
Mentor: doc. dr. sc. Mario Katić

_____________________________________________________________________________

U petak, 24. ožujka 2017. u 11:00 (Relja, 3.1.) održat će se javna obrana diplomskog rada: Između života i smrti: starenje i umiranje u Varešu, BiH.
Studentica: Adrijana Pojatina
Mentor: doc. dr. sc. Mario Katić

_____________________________________________________________________________

U ponedjeljak, 19. prosinca 2016. u 14:30 (Relja, 3.1.) održat će se javna obrana diplomskog rada: Prilog istraživanju hrvatskih svadbenih običaja: svadba u Poljicama.
Studentica: Marijana Pavković
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Birt Katić

_____________________________________________________________________________

U ponedjeljak, 7. studenoga u 15:30 (Relja, 3.1.) 2016. održat će se javna obrana diplomskog rada: Medicinski učinak kanabisa: od sakralizacije do demonizacije.
Student: Ante Barišić
Mentor: doc. dr. sc. Suzana Marjanić

_____________________________________________________________________________

U ponedjeljak, 31. listopada 2016. održat će se javna obrana diplomskog rada: Konavoski vez.
Studentica: Ana Zvrko
Mentor: Doc. dr. sc. Jadran Kale

_____________________________________________________________________________

U petak, 28. listopada 2016. održat će se javna obrana diplomskog rada: Starenje u filmskoj industriji.
Student: Dario Bukač
Mentor: izv. prof.
dr. sc. Senka Božić Vrbančić

_____________________________________________________________________________

2015./2016.

U ponedjeljak, 9. rujna 2016. u predavaonici 125 održat će se javna obrana diplomskog rada: Paška čipka kao suvenir
Studentica: Ivona Matana
Mentor: Doc. dr. sc. Jadran Kale

_____________________________________________________________________________

U ponedjeljak, 18. srpnja 2016. u predavaonici 125 održat će se javna obrana diplomskog rada: Prekinuta mladost: antropološka interpretacija narativa iskustva mentalne bolesti
Student: Josip Kaloper
Mentor: Doc. dr. sc. Snježana Zorić

_____________________________________________________________________________

U srijedu, 30. ožujka 2016. u predavaonici 125 održat će se javna obrana diplomskog rada: Krajolik kao tekst: širi prostor Runovića kao prikaz života i riznica značenja.
Studentica: Mariana Bežovan
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević


U ponedjeljak, 14. prosinca 2015. u predavaonici 3.1.1 održat će se javna obrana diplomskog rada: Majpan - marker identiteta.
Studentica: Monika Radić
Mentor: dr. sc. Danijela Birt Katić


U srijedu 30. 9. 2015. godine u predavaonici 125, održat će se javna obrana diplomskog rada: Dan mira Barešića.
Studentica:  Anđela Vulin
Mentor: doc. dr. sc. Jadran Kale


U srijedu 23. 9. 2015. godine u predavaonici 125, održat će se javna obrana diplomskog rada: Sjećanja i višestrukost identiteta makedonske zajednice u Hrvatskoj.
Student: Goran Ledenčan
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević


U ponedjeljak 30. 3. 2015. godine  u predavaonici 125, održat će se javna obrana diplomskog rada: Tradicionalna tibetanska medicina - pristup zdravlju i uloga liječnika u procesu liječenja. Studentica:  Terezija Kaurinović Mentorica:  doc. dr. sc. Snježana Zorić


2014./2015.

U ponedjeljak 8. lipnja 2015. s početkom u 12 sati, u predavaonici 125, održat će se javna obrana diplomskog rada: Život ličke žene i njena svakodnevica: kontinuitet i promjene.
studentica: Ana Hrkač

mentorica:  dr. sc. Danijela Birt Katić


 U petak 24. listopada 2014., u predavaonici 125, održat će se javna obrana diplomskog rada: Utjecaj novljanskog mesopusta na stanovnike i okolicu.

studentica: Darija Bažok

mentorica: doc. dr. sc. Olga Supek


 U petak 24. listopada 2014., u predavaonici 125, održat će se javna obrana diplomskog rada: "Čovjek između doma i putovanja": Backpacking putnici kao utjelovljenje značenja doma i kretanja u globaliziranom svijetu.

studentica: Iskra Eterović

mentorica: doc. dr. sc. Olga Supek


U petak 24. listopada 2014., u predavaonici 125, održat će se javna obrana diplomskog rada: Rodni stereotipi u televizijskim reklamama u Hrvatskoj.

studentica: Katarina Jarij

mentorica: doc. dr. sc. Olga Supek


 U petak 24. listopada 2014., u predavaonici 125, održat će se javna obrana diplomskog rada: Životna svakodnevica Zadra 50-ih godina kroz dio fotografskog opusa Ante Brkana.

studentica: Zrinka Magazin

mentorica: doc. dr. sc. Olga Supek


U petak 26. rujna 2014., u predavaonici 125, održat će se javna obrana diplomskog rada: "Sidin na zidiću ispred DHM-a!: Subkulturni život Zadra.

studentica: Martina Petrić

mentorica: doc. dr. sc. Olga Supek


U četvrtak 25. rujna 2014., u predavaonici 125 održat će se javna obrana diplomskog rada: Položaj, funkcija i zadaća kustosa u etnografskim muzejima.

studentica: Petra Kupsjak

mentor: doc. dr. sc. Jadran Kale


U četvrtak 25. rujna 2014., u predavaonici 125 održat će se javna obrana diplomskog rada:"Zapovijed pod lipom" - Tradicijska kultura u turizmu i na sceni.

studentica: Helena Tonković

mentorica: dr. sc. Danijela Birt Katić


U utorak 15. srpnja 2014., u predavaonici 125 održat će se javna obrana diplomskog rada: Kulturnoantropološka studija utjecaja migracija na oblikovanje prostora otoka Iža - "otoka od dva slova".

studentica: Ivana Gmižić

mentorica: izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević


U srijedu 30. travnja 2014, u predavaonici 125 održat će se javna obrana diplomskog rada: Karnevalska tradicija kvarnerskog područja.

studentica: Anja Pavlović

mentorica: doc. dr. sc. Olga Supek


U ponedjeljak 31. ožujka 2014., u predavaonici 125 održat će se javna obrana diplomskog rada: Krize reprezentacije i etnografski film.

student: Vedran Eškinja

mentorica: doc. dr. sc. Olga Supek


U srijedu, 26. ožujka 2014., u predavaonici 125 održat će se javna obrana diplomskog rada: Veo - Feministička analiza simbolike prekrivanja u Islamu.

studentica: Katarina Križan

mentorica: doc. dr. sc. Olga Supek