Odjel za etnologiju i antropologiju

Erasmus plus

O Erasmusu

Program Erasmus dio je Programa cjeloživotnog učenja Europske unije (Lifelong Learning Programme – LLP) koji se odnosi na visokoškolsko obrazovanje, a njegov najvažniji cilj je mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja.

NOVO!- Postojećih sedam programa Europske komisije koji uključuju i Erasmus iduće će akademske godine (2014./2015.) zamijeniti novi program Europske komisije za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport pod nazivom Erasmus+. Više informacija o Erasmus+ programu pročitajte ovdje. -NOVO!

Za implementaciju Programa cjeloživotnog učenja na razini Europske unije zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu u Bruxellesu (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), dok je u Hrvatskoj za nju nadležna Agencija za mobilnost i programe EU – AMPEU.

Svaka institucija koja želi sudjelovati u programu mora imati Erasmus sveučilišnu povelju koja omogućava mobilnost studenata i djelatnika kao i sudjelovanje u drugim projektima u okviru ovog programa. Sveučilište u Zadru dobilo je Erasmus sveučilišnu povelju  u prosincu 2009. godine i to temeljem Izjave o smjernicama za Erasmus (EPS – Erasmus Policy Statement) čime je Sveučilištu u Zadru omogućeno sudjelovanja u ovom projektu od akademske godine 2010./2011.  

 

1. Studenti

Erasmus omogućuje studentima da provedu studijski period u inozemstvu u svrhu:

  • studijskog bravka,
  • stručne prakse,
  • kombiniranog studijskog boravka i stručne prakse,
  • intezivnog tečaja jezika (kao priprema za stručnu praksu ili studijski boravak).

Boravak u inozemstvu u svrhu studiranja ne može biti kraći od 3 mjeseca niti dulji od 12 mjeseci i moguć je samo na institucijama s kojima Sveučilište u Zadru ima potpisan institucionalni Erasmus bilateralni ugovor o razmjeni studenata.

Stručna praksa može trajati od najmanje 3 do najviše 12 mjeseci uz uvjet da student obavlja najmanje šest sati u radnom danu. Moguće ju je odrađivati u tvrtkama i drugim organizacijama u državama članicama EU-a. Stručnu praksu u okviru programa Erasmus nije moguće obavljati u institucijama Europske komisije, organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU-a ili u diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu. Ponude za stručnu praksu koje je zaprimilo Sveučilište u Zadru možete pogledati ovdje.

Studenti koji su odabrani za mobilnost u okviru Erasmus programa mogu se prijaviti na natječaj za intezivne tečajeve stranih jezika (osim engleskog, njemačkog, francuskog i standardnog španjolskog). Za prijave na intezivne tečajeve stranih jezika potrebno se javiti Erasmus koordinatoru Sveučilišta u Zadru.

U programu Erasmus za akademsku godinu 2013./2014. mogu sudjelovati svi studenti Sveučilišta u Zadru koji su u trenutku realizacije mobilnosti upisani u drugu ili više studijske godine, a u svrhu studijskog boravka u sklopu redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija.

Za prijavu je potrebno odabrati inozemno sveučilište s kojim Sveučilište u Zadru ima potpisan institucionalni Erasmus bilateralni ugovor (ili inozemnu organizaciju u kojoj je moguće obavljati studentsku praksu), informirati se o studijskim programima te se prijaviti na natječaj. Natječaj se raspisuje jednom godišnje: početkom ljetnog semestra za mobilnost u zimskom i ljetnom semestru iduće akademske godine.

Nakon objave rezultata natječaja slijedi prijava na inozemno visoko učilište, sastavljanje Ugovora o studiranju/stručnoj praksi, dodjela financijske potpore koja je za ak. god. 2012./2013. iznosila od 400 do 450 eura mjesečno, sklapanje police zdravstvenog osiguranja, prijava za studentsku vizu te organizacija puta i smještaja.

Svi Natječaji za mobilnost studenata u akademskoj godini 2013./2014. su zaključeni.

 

Više informacija o Erasmus programu možete pronaći ovdje.