Odjel za etnologiju i antropologiju


 

Odijevanje naroda: nastanak narodne nošnje, Jadran Kale. Biblioteka XX. vek, 2021.Rasprostiranje kulture. Kako ljudi stvaraju prostor, Jadran Kale. Naklada Slap, Sveučilište u Zadru, 2021.


 

Rasprostiranje kulture. Kako ljudi stvaraju prostor, Jadran Kale. Naklada Slap, Sveučilište u Zadru, 2021.


 

Domorodci i gospodari: Historijsko-antropološka studija stvaranja bosanskohercegovačkog grada Vareša, Mario Katić. Buybook, 2020. 


 

Liber monstrorum balcanorum: čudovišni svijet europske margine, Miranda Levanat-Peričić; Oroz, Tomislav (ur.). Jesenski i Turk; Institut za etnologiju i folkloristiku, 2019.


 

KUD Sv. Roko: Osluhni nutarnje zvono, ur. Katica Burić Ćenan. KUD Sv. Roko, Sveučilište u Zadru, 2019.


 

Gdje si bio 1573? Lica i naličja Matije Gupca u praksama sjećanja, Tomislav Oroz. Jesenski i Turk, 2018.


 

Landscape in the Southeast Europe, ur. Lena Mirosevic, Gregory Zaro, Mario Katic, Danijela Birt, Lit Verlag 2018.


 

Tarara: Maori i Hrvati na Novom Zelandu, Senka Božić Vrbančić. Jesenski i turk 2018.


 

Military Pilgrimage and Battlefield Tourism: Commemorating the Dead, ur. John Eade and Mario Katić. Routledge. 2018.


 

Smrt u dalmatinskom zaleđu - Mirila od rituala do teatra, Mario Katić. Naklada Ljevak, 2017.


 

Hitchcockijanski pogled, Mario Vrbančić i Senka Božić Vrbančić. Jesenski i Turk. 2017.   

Novi Travnik. Između utopije i nostalgije, ur. Mario Katić i Velimir Bugarin. 2016.


 

Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders; ur. John Eade and Mario Katić. Ashgate publishing, 2014.


 

Pilgrimage and Sacred Places in Southeast Europe: History, Religious Tourism and Contemporary Trends; ur. Mario Katić, Tomislav Klarin, Mike McDonald, Lit Verlag, 2014.


 

Ravne Brčko: prošlost, običaji, životna svakidašnjica, ur. Mario Katić i Stjepan Marčetić. Sveučilište u Zadru i župa Boće, 2014.


 

Usora: prošlost, običaji, životna svakodnevica, ur. Mario Katić. ZKUK, 2011.