Odjel za etnologiju i antropologiju

Terenske vježbe i istraživanja

 

Želja je Odjela putem provođenja terenskih vježbi omogućiti studentima praktično iskustvo sudjelovanja u manjim etnografskim vježbama. Vježbe se sastoje od pripreme tijekom koje se studenti upoznaju s metodologijom provođenja etnografskog istraživanja i literaturom koja im pruža uvide u specifičnu temu istraživanja. Nakon dobre pripreme, studenti u malim grupama zajedno s mentorom obrađuju određenu zadanu temu i oblikuju plan terenskih vježbi čiji je glavni cilj provedba vježbe etnografskog istraživanja. Na ovaj način studenti dobivaju iskustvo odlaska i bivanja na terenu, promišljanja terena, kao i onoga što teren podrazumijeva, te iskustvo provedbe etnografskog istraživanja, suočavajući se pri tome s raznim profesionalnim i osobnim izazovima. Smatramo kako je važno poticati rad na terenu jer ono što on sve uključuje izmiče teorijama, metodologijama i etnografijama koje čitamo u nastavi. Vjerujemo kako se kompletni i uspješni istraživači grade kombinacijom znanja i iskustva pa vođeni time želimo našim studentima pružiti oboje u nadi da ćemo im na taj način otvoriti prostor za daljnji napredak.

 


 

Gdje smo bili, što smo radili?

 

Tijekom godina bilo je mnogo istraživanja i terenskih vježbi, a ovdje donosimo nekoliko iskustava iz pera naših profesora i studenata...

 

Terenske vježbe na Kornatima

 

U sklopu kolegija Stvaranje baštine na prvoj godini diplomskog studija profesor Jadran Kale vodio nas je na terenske vježbe na otok Kornat. Poanta kornatskog terena bila je naučiti koja je uloga istraživača u procesu “stvaranja baštine” te smo u sklopu toga imali zadatak proučiti polje Trtušu kraj kojeg smo bili smješteni. Na tom polju bavili smo se suhozidima, a bili smo usmjereni na mjesta na kojima se jedni s drugima spajaju. Obilježavajući ta mjesta, naučili smo uočavati koji je spoj nastao organski, odnosno izvorno i istovremeno, a koji, s druge strane, otkriva da je jedan od suhozida nadograđen. Na taj način pomogli smo u historizaciji krajolika, odnosno na neki smo način sudjelovali u procesu stvaranja baštine. Pri tome smo, kroz primjer iz stvarnog života, naučili ono o čemu smo prethodno učili na predavanjima.


U tri dana i dvije noći provedene na Kornatu imali smo priliku naučiti mnogo toga razgovarajući s profesorom i različitim ljudima te razgledavajući krajolik. Kombinacija rada i zabave, ljepote koja nas okružuje i naših zajedničkih aktivnosti doprinijela je atmosferi u kojoj je bilo pogodno i ugodno učiti. Terenska istraživanja odlična su prilika za neklasičan način učenja korisnih vještina i informacija koje studente najbolje pripremaju za kasnije antropološke izazove. Na Odjelu za etnologiju i antropologiju one značajno utječu na kvalitetu studija, budući da se kroz to iskustvo stvaraju prava znanja o svijetu, a povećava se i kolegijalnost među studentima.

 

 

 

Lucija Tomanović, studentica

 


 

Vinac sv. Ante – rad na zaštiti kulturnog nematerijalnog dobra otoka Silbe

 

Studentski projekt Vinac sv. Ante – rad na zaštiti kulturnog nematerijalnog dobra otoka Silbe provodi se od akademske godine 2021-2022. pod mentorstvom doc. dr. sc. Katice Burić Ćenan. U fokusu ovoga projekta je tradicijska izrada buketa cvijeća od 13 vrsti biljaka (tzv. Vinac sv. Ante) prilikom blagdana Sv. Ante (13. lipnja). Cilj projekta je detektirati biljke, interpretirati ih u stručnom (botaničkom), etnografskom i lokalnom kontekstu te pokrenuti njihovu zaštitu prikupljanjem sjemena i sadnjom. Također, detekcijom svih elemenata izrade buketa u kontekstu blagdana i tzv. kulta Sv. Ante, prikupit će se dokumentacija za upućivanje u proces zaštite pri Ministarstvu za kulturu i medije.

Na ovom terenskom istraživanju studenti imaju priliku iskušati mnoge istraživače metode (neformalni razgovori, strukturirani intervjui, fokus grupe, promatranje, sudjelovanje i dr.), a nakon toga i prezentirati rezultate u vidu pisanja i objavljivanja znanstvenih i stručnih radova, organiziranja izložbe, održavanja radionica i sl.

 

     

  

 

Doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan

 


 

Zvukovi otoka - etnografsko i etnomuzikološko istraživanje Dugog otoka

Terensko istraživanje ''Zvukovi otoka: etnografsko i etnomuzikološko istraživanje Dugog otoka'' održano je u svibnju 2019. godine. Studenti preddiplomskog i diplomskog studija sudjelovali su projektu izradom zvukovnih etnografija te organizacijom i izradom web stranice za potrebe projekta. Uz studente etnologije i antropologije istraživanju su se pridružili studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u sklopu kolegija Etnomuzikologija. Mrežna stranica s rezultatima projekta dostupna je na: https://zvukoviotoka.wixsite.com/zvukoviotoka

 

 

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz

 


 

Sajam Benkovac

10. ožujka 2023. godine, terenska nastava na sajmu u Benkovcu. Prva godina prijediplomskog studija redovito, u sklopu kolegija Metode, tehnike i etika etnografskog istraživanja, posjećuje sajam u Benkovcu. Riječ je o događanju na kojem se iz prve ruke mogu doživjeti društveni, kulturni, politički, ekonomski i identitetski procesi te na koji način se reflektiraju i utječu na životnu svakodnevicu. Cilj je da studenti kroz vježbu skiciranja etnografske vinjete sajma u Benkovcu upoznaju metodologiju prikupljanja etnografske građe te njezine analize i interpretacije. Vježba je osmišljena tako da studente potakne na korištenje i usavršavanje tehnike promatranja i bilježenja.

 

     

  

                                                            

Kulturni krajolik kanjona rijeke Krupe

Druga godina prijediplomskog studija kontinuirano svake godine, u proljeće, posjećuje kanjon rijeke Krupe i grad Obrovac. Kanjon rijeke Krupe zaštićen je kao kulturni krajolik od 2019. godine. Tijekom terenskog obilaska studenti se upoznavaju s elementima kulturne baštine kanjona rijeke Krupe kao što su suhozidi, lokve, luke, Kudin most, mlinice, usmene predaje, mirila, itd.  Cilj terenske nastave je prikazati i problematizirati procese zaštite kulturnog krajolika i stvaranja baštine. Tijekom boravka u gradu Obrovcu, studenti posjete Zavičajni muzej Obrovac gdje se upoznaju s (re)prezentacijama života predindustrijskog razdoblja.

 

 

Etnografsko istraživanje urbanog kontekst u BiH

U sklopu kolegija Terenske vježbe i Terenska istraživanja, studente se kontinuirano vodi na istraživanje urbanih konteksta u Bosni i Hercegovini. Ovisno o aktualnim događanjima, svake godine terenska istraživanja su fokusirana na drugi grad. Najčešće je riječ o gradovima koji imaju kompleksnu nacionalno-religijsku strukturu te samim time i višeslojni urbani krajolik. Temeljni je fokus na istraživanja pojedinih aspekata životne svakodnevice stanovništva. Tijekom 2023. godine, istraživali smo Čimburijadu u Zenici. Proljetni uranak odnosno Čimburijada predstavlja specifičnu društvenu praksu koja se povezuje za obilježavanje prvog dana proljeća. Uz druženje u prirodi, obavezan dio ove prakse predstavlja pripremanje čimbura (jela koje se pravi od jaja, koprive ili mladog luka). Zanimljivost Čimburijade je da se održava u samom centru grada Zenice, u „zelenoj oazi“ grada koja je okružena stambenim naseljima s pogledom na industrijske pogone i dimnjake. Prvi dan proljeća, slavljenje prirode, odvija se u gradu koji je poznat po industrijskom zagađenju, na obalama rijeke Bosne koja je često zagađena industrijskim i drugim otpadom.

 

 

      

 

Izv. prof. dr. sc. Mario Katić

 


 

Etnografsko istraživanje otočke svakodnevice mjesta Sali na Dugom otoku

 
Naše terenske vježbe bile su u Salima na Dugom otoku od 2. do 5. svibnja 2023. godine s profesoricom Petrom Valovičić. Ulazeći u teren, u našem slučaju katamaranom u kojem nam putovanje nije bilo najugodnije, ali od kojeg smo uspjeli uvidjeti antropološku zanimljivost, krenulo je naše promišljanje o otočnom životu te životu Saljana. Kada smo stigli na kopno, imala sam već mnogo pitanja, pretpostavljala sam kompleksnost teme i terena koja se kroz preostale dane na terenu i potvrdila. Na terenu sam osvijestila svoju istraživačku ulogu te prethodno naučene teorijske podloge mogla primijetiti u stvarnosti, mogla sam ih promisliti i odbaciti, kritizirati i prihvatiti. Opuštena atmosfera među kolegama i profesoricom doprinijela je poticajnom radu na terenu. Profesorica nas je uputila na razgovore, situacije, ljude i zanimljive događaje koja su nam otvarala šira antropološka pitanja i zainteresirala nas sve više. Na terenu smo se uspjeli suočiti s vlastitim preprekama pri prilasku potencijalnim sugovornicima. Mene je u cijelom procesu zainteresirala tema reprezentacije prostora i mjesta u Salima koju sam prepoznala i analizirala na temelju intervjua, vlastitih zapažanja, fotografija i sl. Kolege i ja se planiramo nastaviti baviti istraživanjem u Salima i kasnije u budućnosti. 

 

  

 

Karolina Štefok, studentica

 


 

Terenska nastava i stručna praksa u Kulturnom centru Mato Lovrak, Veliki Grđevac

Terenska nastava i stručna praksa u Kulturnom centru Mato Lovrak, Veliki Grđevac održale su se od 2. do 6. travnja 2023., a sudjelovalo je šest studenata preddiplomskog i diplomskog studija Odjela za etnologiju i antropologiju. Tijekom njihovog boravka u Kulturnom centru Mato Lovrak, studenti su bili odgovorni za osnovne poslove evidencije i dokumentacije. S obzirom da se Centar nalazi u zajednici u kojoj je pisac Mato Lovrak odrastao i kasnije radio kao učitelj, indirektno će se prikupljati informacije o njegovom djetinjstvu, obiteljskoj povijesti te zanatu kojim se bavila njegova obitelj. Mogući daljnji koraci u radu uključuju prezentaciju i interpretaciju svakodnevnog života temeljenog na predmetima iz zbirke. Obrada predmeta omogućit će stvaranje stručnog kataloga s popratnim tekstovima o samim predmetima, kulturnim praksama, Lovrakovoj svakodnevici, te tekstovima koji će doprinijeti daljnjem razmišljanju o vrijednosti predmeta koji su temelj zbirke. Ti tekstovi uključivat će rezultate etnografskog istraživanja, znanja o predmetima te kontekst u kojem su nastali i korišteni.

Doc. dr. sc. Danijela Birt Katić

 

Bili smo na terenskim vježbama u Velikom Grđevcu u Kulturnom centru Mato Lovrak. Doprinjeli smo zajednici popisivanjem predmeta za ulazak u Registar kulturnih dobara RH, stekli različita poznanstva i iskustva. Ovaj terenski rad svakako je dobrodošao za razvijanje vještina i kompetencija za našu budućnost u poslovnom svijetu. Osim stečenog iskustva, nije nedostajalo ni druženja i zabave s domaćinima, ali i među nama stuentima izvan radnog vremena.

Studenti 😊