Odjel za etnologiju i antropologiju

Osnovne informacije

Pročelnik Odjela:
izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz, soba 201/2
023/200-731
toroz@unizd.hr

Zamjenik pročelnika:
izv. prof. dr. sc. Mario KATIĆ, soba 202
023/200-733
makatic@unizd.hr

Tajnik Odjela
Danijel Pavičić, soba 104
023/200-727
dpavicic@unizd.hr

Kordinator za mobilnost i međunarodnu suradnju
dr. sc. Jelena Kupsjak, soba 201/3
023/200-732
jkupsjak@unizd.hr

ECTS koordinator
Adriana Branka Pojatina, asistentica, soba 107
023/200-728
apojatin1@unizd.hr

Studentska predstavnica u Stručnom vijeću Odjela
Karolina Štefok, kstefok@student.unizd.hr
Zamjenica:
Marina Petak, mpetak@student.unizd.hr