Odjel za etnologiju i antropologiju
ETIČKI KODEKS HRVATSKOG ETNOLOŠKOG DRUŠTVA
Promišljanje etičkih pitanja i definiranje etičkog stava trebalo biti sastavnica svakog planiranja i provođenja etnološkog rada, što posebno važi u slučajevima gdje etnolozi i kulturni antropolozi rade s kazivačima/informantima koji kao suradnici sudjeluju u procesu stvaranja znanja i popratne dokumentacije te njezinog tumačenja. HED (Hrvatsko etnološko društvo) također polazi od činjenice da svaki etnolog i kulturni antropolog kao istraživač, nastavnik ili stručnjak već podliježe raznim moralnim pravilima i etičkim kodeksima temeljem svoje pripadnosti različitim grupama kao što su obitelj, religijske i društvene zajednice, institucionalne ili (sub)profesionalne organizacije. HED zato smatra da etički kodeks nije kruti pravilnik strogo definiranih odredbi koje bi trebale imati normativnu vrijednost u etnološkom i kulturnoantropološkom radu. Umjesto takvog pristupa, Etički kodeks HED-a želi ponuditi opći okvir za etička promišljanja i rasprave s ciljem unapređivanja strukovne razine i učvršćivanja društvene relevantnosti etnološkog i kulturnoantropološkog rada. Etičli kodeks može se pronaći na poveznici.

 

 


Obaveze nakon obrane diplomskog rada:
Diplomski radovi pripremaju se prema uputama za prihvat i pohranu obranjenih diplomskih radova u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru.
Upute za nastavnike dostupne su ovdje.
Upute i obrasci za studente dostupni su ovdje.
Obranjeni radovi pohranjeni u digitalnom repozitoriju Sveučilišta u Zadru, dostupni su ovdje.