Odjel za etnologiju i antropologiju

Odjelno etičko povjerenstvo

S obzirom da studentska istraživanja za potrebe seminarskih i diplomskih radova vrlo često uključuju suradnju s pojedincima i zajednicama s kojima nastojimo ostvariti i produbiti suradnju, smatramo izuzetno važnim održati visoku razinu transparentnosti u našem radu. Vođeni općenitim etičkim načelima akademskog rada, Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zadru, kao i smjernicama Etičkog kodeksa Hrvatskog etnološkog društva, nastojimo dosljedno promicati etička načela etnologije i antropologije u radu sa studentima i našim suradnicima.

Hodogram:
Studenti u dogovoru s mentorom diplomskog rada ili mentorom odabranim za izvedbu terenskih istraživanja i vježbi pripremaju zamolbu za Etičko povjerenstvo Odjela. Zamolba treba sadržavati kratko obrazloženje teme istraživanja, metodologiju istraživanja, kao i način zaštite identiteta sugovornika ako je to potrebno. Osim toga, treba naglasiti da je etičko povjerenstvo zaduženo za izdavanje mišljenja o etičnosti istraživanja te je potrebno pridržavati se njihovih preporuka i smjernica. Važno je da studenti i mentori provjere da li je istraživanje u skladu s etičkim načelima prije početka istraživanja. To će osigurati da istraživanje bude etično, transparentno i da poštuje prava i dostojanstvo sugovornika.

Članovi Etičkog povjerenstva Odjela za etnologiju i antropologiju su: 
1. doc. dr. sc. Danijela Birt Katić
2. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić
3.  doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan

Pismo suradničke suglasnosti nalazi se na poveznici.

Napomena: Etičko povjerenstvo sastaje se prema potrebi, ovisno o pristiglim zamolbama.