Odjel za etnologiju i antropologiju

STUDENTSKI PROJEKTI

 

Studentski etnografski filmski festival - SEF

održava se kontinuirano od 2014. godine u organizaciji studenata Odjela za etnologiju i antropologiju te udruge Antropop, a s ciljem upoznavanja studenata s etnografskim filmom, tj. posebnim oblikom etnografskog istraživanja ostvarenog i prezentiranog kroz upotrebu vizualnih medija. Više o projektu saznajte klikom na sliku.

2019. godine studenti su u sklopu SEF festivala, a pod mentorstvom Bojana Mucka i dr. sc. Senke Božić Vrbančić, prezentirali svoje radove sa kolegija Vizualna kultura u obliku izložbe naziva Zadarske urbane praznine. Izložba je bila postavljena kao kombinacija arhiva i zidnih novina u galeriji ZadArt.

 


 

Pazi što jedeš laboratorij (2019. i 2020.)

Studenti Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru dvije su godine za redom sudjelovali u projektu Pazi što jedeš laboratorij. Projekt je organiziran od strane Etnografskog muzeja Istre na području Pićna, u Centru za nematerijalnu kulturu Istre, te se bavi temom prehrane. Godine 2019. u projektu su sudjelovale studentice Danijela Paska, Jurja Romić, Ana Mari Gašparić i Magdalena Đurasek. Pod mentorstvom dr.sc. Danijele Birt Katić studentice su, u suranji sa studenticama Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, istraživale proizvodnju craft piva. Terensko istraživanje i dokumentiranje nematerijalne kulture rezultiralo je produkcijom studentskog etnografskog filma te tekstova i fotografija prikazanih u katalogu projekta. Više o cijelom projektu saznajte klikom na sliku.

 

 

 

 

 

 

 

Pandemijska 2020. godina nije zaustavila projekt već se on prilagodio novonastalim uvijetima pa su sudionici većinu aktivnosti odradili tokom "lockdowna". Uz online radionicu filma, studentice Ivana Šuplika, Magdalena Cukor, Eni Grbić i Nikolina Sokol, odradile su teren vlastite svakodnevice. Iako su međusobna interakcija te izravan kontakt s lokalnom zajednicom u Istri izostali, rezultat pandemijskog izdanja projekta nudi vrijedne uvide u svakodnevicu "novog normalnog". Tekstovi i fotografije prikazani su u katalogu projekta.

 

  

Zvukovi otoka – etnografsko i etnomuzikološko istraživanje na Dugom otoku (2019.)

Projekt predstavlja zajednički istraživački poduhvat studenata preddiplomskog i diplomskog studija etnologije i antropologije Sveučilišta u Zadru, te studenata muzikologije Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Cilj zajedničkog istraživanja bio je zabilježiti, interpretirati i prezentirati zvukovne etnografije otoka, te kontekstualizirati ih povijesnim, društvenim, kulturnim i prostornim specifičnostima života na otoku. Za razliku od već uhodanih tekstualnih ili vizualnih prikaza koji otok reprezentiraju ovjerenom retorikom turističkog 'otkrića', zvukovne etnografije otoka problematizirane ovim istraživanjem imale su za cilj otvoriti mogućnosti drugačijih promišljanja otočnog prostora i kulture: otoka koji nije namijenjen turističkoj promidžbi, otoka za otočane, otoka koji se promišlja sa otokom i sa lokalnom zajednicom. Zvuk crkvenog zvona, otočno tradicijsko glazbovanje, zvukovi turističke gužve, trajekta koji pristaje u luku, šumovi prirode, zvuk lokalnih govora i/ili glazbe, otvaraju nove mogućnosti promišljanja otoka/s otokom. Istraživanje je financijski pomogla Općina Sali, Sveučilište u Zadru, Studentski zborovi Sveučilišta u Zadru i Zagrebu te lokalna zajednica. Rezultati istraživanja dostupni su klikom na sliku.

 


 

Silba - održivi otok (2018.)

Projekt Silba - održivi otok napravljen je u suradnji s organizacijom By the Ocean we unite, čiji cilj je bio na primjeru otoka Silbe pokazati kako funkcioniraju prakse održivosti i ekologije u jednoj otočkoj zajednici. Studenti Odjela za etnologiju i antropologiju bili su fokusirani na pitanja zajednice, istraživanja perspektive otočana o temama održivosti, utvrđivanja načina na koji se na otoku odvijaju vrtlarstvo, ribarstvo, raspodjela zemlje, ali i druga važna pitanja poput doseljenika te odnosa između stalnih i povremenih stanovnika. 

 


 

Sudjelovanje na projektu The Way of Water (2017.)

Nekoliko studenata sudjelovalo je, pod mentorstvom dr. sc. Josipa Zankia, na internacionalnom umjetničkom projektu The Way of Water u kojem se propitivalo fragilno martimno nasljeđe, danas uništeno polucijom, prekomjernim izlovom ribe, industrijalizacijom i divljom gradnjom. Više o projektu klikom na sliku...

 


 

Dani afričkih kultura (2016.)

Studenti etnologije i antropologije, u suradnji s udrugom Antropop i Odjelom za etnologiju i antropologiju, organizirali su dvodnevnu manifestaciju Dani afričkih kultura, s ciljem upoznavanja studenata s pojedinim aspektima bogate kulturne baštine afričkih zemalja. Detaljnije o programu manifestacije klikom na sliku...

 Suvremeni konteksti tradicijske kulture Hrvata iz Vareša (2015-2017.)

Temeljni cilj projekta je etnološko terensko istraživanje elemenata tradicijske kulture Hrvata iz Vareša, njihova promjena, prilagodba te korištenje u suvremenom kontekstu. Projekt je zamišljan u nekoliko faza i trenutno je u izvođenju, a konačni će rezultat istraživanja biti zbornik radova.   

Etnoimpresije iz Skopja (2014.)

 

Terensko istraživanje studenta Gorana Ledenčana pod mentorstvom dr. sc. Snježane Zoriće pretočeno u etnografiju.

 


 

Sudjelovanje na internacionalnoj  ljetnoj školi Konitsa (2014.)

 

 


 

Studentska urbana etnografija, Novi Travnik (2013. i 2014.)

Etnološka terenska istraživanja Hrvata Novoga Travnika koja su se provodila 2013. i 2014. godine fokusirala su se na recentnu prošlost grada, društveno-kulturno stanje te životnu svakodnevicu mladih Novoga Travnika.

 

 

 

Interkulturalnost i interreligijski dijalog u Sarajevu, (2009. - 2011.)

Cilj projekta je istražiti u kolikoj se mjeri interkulturna komunikacija zaista zbiva, to jest, postoji u svijesti pripadnika triju različitih kulturnih grupa. Projekt je rezultirao objavljivanjem sakupljene građe i njenom interpretacijom u obliku samostalnih znanstvenih studija.

 


 

Izmješteni Tibet, (2011.)

U ljeto 2010. godine nekoliko studenata diplomskog studija krenulo je na put u  sjevernu Indiju u pratnji dr. sc. Snježane Zorić pod čijim je mentorstvom godinu dana kasnije nastala studentska etnografija Izmješteni Tibet: tibetski kulturni i interkulturni imaginarij (ur. Iva Bulić, Snježana Zorić).

 


 

Border Crossing Network (2010.-2016)