Odjel za etnologiju i antropologiju

Student Mentor Program

 

Od akademske godine 2018./2019. Odjel za etnologiju i antropologiju, na inicijativu studenata, postao je dio studentskog projekta Student Mentor Program (SMP), podržanog od strane Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru.

Temeljem postojećih primjera dobre prakse SMP ima za cilj pomoći studentima u akademskoj i socijalnoj prilagodbi u novoj sredini, te poboljšati komunikaciju studenata različitih godina studija. Uz opću pomoć studentima, cilj SMP-a je i uputiti studente u praktične informacije vezane uz studij (ustrojstvo i način rada na Odjelu i Sveučilištu, akademski zahtjevi pojedinih kolegija, studentski život i standard, prilagodba na novi studij i grad, itd.). Dosadašnja praksa profesorskog mentorstva studentima i dalje se nastavlja zaključno s generacijom prvi puta upisanom na studij u ak. godini. 2017./2018.

Od ak. god. 2018./2019. svi studenti prve godine preddiplomskog studija etnologije i antropologije postaju dio SMP-a. Koordinator programa pri Odjelu za etnologiju i antropologiju su Ivana Šuplika i Magdalena Cukor (ivanasuplika@gmail.com, magdalena0cukor@gmail.com) kojima se možete obratiti za svu pomoć i upite oko Student Mentor Programa.