Odjel za etnologiju i antropologiju

AKAD. GOD. 2022./2023.

 

Studijski smjer Etnologija i antropologija

 

Voditelj studijskog smjera Etnologija i antropologija: izv. prof. dr. sc. Mario Katić

Zamjenik voditelja: prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić

Više o doktorskom studiju Humanističkih znanosti možete saznati na poveznici te u Vodiču kroz studij.

 

 

Popis doktorskih tema 

 

Danijela Paska, Kultura šutnje i medikalizacija zenskog iskustva: kulturnoantropološka analiza diskursa zdravlja zena  
Mentorica: prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić
Komentorica: dr. sc. Sanja Đurin 


 

Mirna Tkalčić Simetić, Gradovi nakon potresa: Zagreb i Petrinja iz perspektive antropologije  budućnosti    
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Valentina Gulin Zrnić   
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Katić 


 

Sara Iglić, Karakterizacija i valorizacija krajolika u okviru nereprezentacijskih teorija  
Mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Kulenović 
Komentor: izv. prof. dr. sc. Jadran Kale   


 

Sandra Barešin, Primoštensko čipkarstvo  
Mentor: izv. prof. dr. sc. Jadran Kale   


 

Petra Valovičić, Hodočašće iz Sali na Piškeru: od religijske prakse do simbola identiteta lokalne zajednice
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Katić   


 

Adriana Branka Pojatina, Hodočašće u Kukljici na otoku Ugljanu: od religijske prakse do turističke atrakcije
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Katić 


 

Bojan Mucko, Europski režim iregulariziranih migracija i etnografsko pozicioniranje u lokalnom kontekstu  
Mentorica: doc. dr. sc. Marijana Hameršak 
Komentorica: prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić     


 

Valentina Dačnik, Održivi razvoj smotri folklora kao oblika prikazivanja i očuvanja nematerijalne kulturne baštine 
Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Zebec 
Komentorica: doc. dr. sc. Danijela Birt     


 

Tomislav Habulin, Tradicijski božićni napjevi kontinentalne Hrvatske i njihova uloga u razvoju kulturnog i nacionalnog identiteta u 20. i na početku 21. stoljeća
Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Zebec 
Komentorica: dr. sc. Irena Miholić   


 

Nina Mrkonja, Značajke kualjskog ribarstva – simboli lokalnog identiteta i promotori nematerijalne baštine  
Mentor: izv. prof. dr. sc. Jadran Kale   


 

Božidar Popović, Kulturne memorije i traume Vukovara 1991.godine: naracije i prakse između preživljenja i otpornosti  
Mentor: doc. dr. sc. Tomislav Oroz   


 

Matija Dronjić, Lepoglavsko čipkarstvo i lokalna zajednica između stvaranja i očuvanja nematerijalne kulturne baštine  
Mentor: doc. dr. sc Mario Katić    


 

Marija Vukšić, Lingvističko-antropološka analiza medicinskog diskursa: usmena komunikacija između liječnika i pacijenata u Hrvatskoj 
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić 
Komentorica: dr. sc. Olga Orlić 


 

Ivana Rupić, Autoetnografski elementi u vizualnim zapisima o Domovinskom ratu u sjevernoj Dalmaciji  
Mentor: izv. prof. dr. sc. Jadran Kale     


 

Sonja Leboš, Grad na filmu i film u gradu 
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Valentina Gulin-Zrnić  
Komentor: prof. dr. sc. Mario Vrbančić  
Komentor II: doc. dr. sc. Sanja Puljar D'Alessio   


 

Nataša Raus, Maske kao medij: subverzivne prakse i likovni eksperimenti 
Mentorica: dr. sc. Iva Niemčić   


 

Veronika Gamulin, Utjecaji transformacije otočne ekonomije na život stanovnika Vrboske  
Mentorica: dr. sc. Olga Orlić  

 

Obranjene doktorske disertacije

 


Karmen Turčinov, Patrijarhalni odnosi moći i njihova subverzija u kulturi Murtera i Kornata od polovine XIX. do polovine XX. stoljeća  
Mentorica: doc. dr. sc. Olga Supek   


 

Anja Iveković- Martinis, Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1876.-1914.  
Mentorica: prof. dr. sc Anita Sujoldžić 
Komentorica: prof. dr. sc. Senka Božić Vrbaničić   


 

Tanja Kocković- Zaborski, Transformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seoskim gospodarstvima  
Mentorica: dr. sc. Nives Rittig Beljak   


 

Ivana Štokov, Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima  
Mentorica: prof. dr. sc Dunja Brozović Rončević    


 

Jelena Kupsjak, Kulturno-antropološka analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj  
Mentorica: dr. sc. Renata Jambrešić 
Komentorica: prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić    


 

Ivana Mihaljinec, Glazba kao lječidbeni medij u doba anatolijskih Seldžuka 
Mentor: prof. dr. sc. Erdal Eser 
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Nada Bulić    


 

Atila Lukić, Viktimizacija: kulturnoantropološka analiza subjekta invaliditeta u  Hrvatskoj   
Mentorica: prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić