Odjel za etnologiju i antropologiju

Ivana Štokov

OPĆI PODATCI
Rođena 1990. u Zagrebu.

E-pošta: istokov@unizd.hr

KOLEGIJI
Etnolingvistički seminar

Mediteranistika


IZOBRAZBA
2005.-2009. X. gimnazija "Ivan Supek", Zagreb

2009.-2012. Preddiplomski dvopredmetni sveučilišni studij etnologije i antropologije i geografije (smjer: nastavnički), Sveučilište u Zadru
2012.-2014. Diplomski dvopredmetni sveučilišni studij etnologije i antropologije i geografije (smjer: nastavnički), Sveučilište u Zadru
2013. Sveučilište u Grazu (Austrija), studijski boravak u sklopu programa Erasmus
2015.- Poslijediplomski studij "Humanističke znanosti" Sveučilišta u Zadru, polje: etnologija i antropologija (mentorica: izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević)

ZAPOSLENJA
2015. – stručni suradnik/asistent na projektu Općeslavenski lingvistički atlas i Europski lingvistički atlas koji financira Hrvatska zaklada za znanost (br. 8706)

ČLANSTVA U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA
Hrvatsko etnološko društvo (HED), International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)

OSTALO

 • Stipendija Programa za cjeloživotno učenje – potprogram Erasmus za ljetni semestar akademske godine 2012./2013. (studijska mobilnost na Sveučilištu u Grazu)

 • Stipendija Grada Velike Gorice (za akademsku godinu 2013./2014.)

 • Rektorova nagrada Sveučilišta u Zadru (za postignute izvanredne rezultate u studiju u akademskoj godini 2012./2013.)

 • Pohvalnica Hrvatskog geografskog društva – Zadar (za uspjeh postignut na 1. godini dvopredmetnog diplomskog studija primjenjene geografije u akademskoj godini 2012./2013.)

 • 2011. sudjelovanje u studentskim istraživačkim projektima na otoku Lastovu i otoku Olibu (provedeni u ožujku 2011. (Lastovo) i svibnju 2011. (Olib))

 • 2012. voditeljica studentskog projekta “Međunarodna studentska konferencija “Border Crossings Network” u Istanbulu” (26. - 29.4.2012.)

 • 2012. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektu Hrvati Ravne Brčko: prošlost, običaj, životna svakidašnjica (proveden u kolovozu 2012.)

 • 2013. nositeljica studentskog projekta Životna svakodnevica Hrvata Novog Travnika – studentska etnografija (istraživanje provedeno u svibnju 2013.)

 • 2014. nositeljica studentskog projekta Životna svakodnevica Hrvata Novog Travnika – studentska urbana etnografija (istraživanje provedeno u svibnju 2014.)

 • zamjenica studentske predstavnice etnologije i kulturne antropologije u Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru te u Stručnom vijeću Odjela (prosinac 2013. - srpanj 2014.)

 • demonstrator na dva kolegija (Hrvatska povijesna toponimija i Metodologija etnografskog istraživanja) na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru (ljetni semestar ak. god. 2013./2014.) 

Bibliografija