Odjel za etnologiju i antropologiju

Izv. prof. art. Sandra Sterle održat će u petak, 17. siječnja 2020. u 10 h gostujuće predavanje

U petak 17. siječnja. 2020. u 10 h, u sklopu kolegija Anropologija umjetnosti (Odjel za etnologiju i antropologiju) gostujuće predavanje održat će izv. prof. art. Sandra Sterle (Zadar, 1965.), profesorica na Odsjeku za Film i Video pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Sandra Sterle diplomirala je Kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu te je nastavila svoje školovanje na Kunstakademie u Düsseldorfu na odsjeku za Film i Video. Od 1991. do 2000. živila je i radila u Amsterdamu, gdje su joj dodijeljene stipendije i nagrade za umjetnički rad. Od 2001. predaje kolegije Performans i Video te Umjetnost u Kontekstu na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Njezini radovi bili su izloženi, izvedeni i prikazani na brojnim domaćim i međunarodnim umjetničkim institucijama. Prostor njezinog rada nalazi se unutar stvarnih i virtualnih geografija, u  odnosu na koje ona uspostavlja fluidne identitetske konfiguracije i stalno iznova definira nove socijalne, biološke i komunikacijske obrasce. Tjelesne izvedbe zanimaju je, kao medij izvođenja identiteta u okviru klasične definicije forme performansa ili kroz konstrukcije, koristeći video, film, ili medijske tehnologije, gradeći metodološki složene naracije. Sterle će u petak održati predavanje na temu 'otvoreni krug, kao svojevrsnu višegodišnju preokupaciju kojoj se vraća svakih šest godina. Rad Otvoreni krug (iz 2016.) govori (među ostalim) o tradicionalnoj dalmatinskoj ženi, njezinoj ulozi u društvu. Ipak, široj je publici Sterle možda najpoznatija po performansu kada je 40 minuta povraćala na pjesmu Miše Kovača “Dalmatinac nosi lančić oko vrata”. Predavanje će se održati na Relji (uč. 3.1.; III. kat).

 

Theme picker