Odjel za etnologiju i antropologiju

Nagrada rektorice - natječaj

Dragi studenti,

U povodu proslave Dana Sveučilišta, Dies academicus 2020, rektorica će dodijeliti nagrade studenticama i studentima Sveučilišta u Zadru za postignute uspjehe u akademskoj godini 2018./2019. Odjel  za etnologiju i antropologiju raspisuje interni natječaj na koji se mogu prijaviti studenti treće godine preddiplomskog studija te studenti diplomskog studija.  Prema Kriterijima za vrednovanje akademske uspješnosti studenata, nagrade izvrsnim studentima dodjeljuju se ne samo za ostvareni prosjek ocjena, već i za cjelokupni studentski angažman, odnosno postignute rezultate u istraživačkim, stručnim, umjetničkim i sportskim aktivnostima. Studenti koji ispunjavaju kriterije mogu se prijaviti na natječaj do 21. veljače 2020.

Dokumentacija koju moraju donijeti u odjelno tajništvo treba sadržavati:

- životopis

- ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju prethodne razine studija za

studente prve godine diplomskog studija

- potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama student kojeg predlaže odjel nalazi u 30%

najuspješnijih studenata na godini studija

- ostalu dokumentaciju koja potvrduje angažman studenta u relevantnim aktivnostima (vidi prilog).
PRILOG

Theme picker