Odjel za etnologiju i antropologiju

Izborni kolegij – Etnoglazbeni praktikum (studentski vokalno-instrumentalni sastav Študija)

U sklopu Odjela za etnologiju i antropologiju, svim studentima Sveučilišta u Zadru, nudi se izborni kolegij ETNOGLAZBENI PRAKTIKUM, koji je svojevrsni poligon za kreativni izričaj studenata s interesom, senzibilitetom ili radoznalošću spram tradicijske glazbe općenito. U odabiru glazbenoga repertoara sudjeluju prvenstveno studenti, a s obzirom na njihove preferencije, glazbene (vokalno-instrumentalne) vještine te kreativne potencijale, stvarat će se zbir pjesama iz hrvatske tradicijske glazbene riznice ali kroz primjenu najrazličitijih aranžmana rock, pop, jazz... provenijencije. Osim timskoga rada pri uvježbavanju repertoara te prezentiranja individualnih potencijala, kolegij pruža priliku javnoga prezentiranja glazbenog programa.
Kolegij Etnoglazbeni praktikum izborni je kolegij za studente svih odjela, a nosi 2 ECTS boda. O terminu audicije za nove članove Študije, studenti će biti naknadno obaviješteni.
Za dodatne informacije javite se profesorici Katici Burić Ćenan (kburic@unizd.hr)

Theme picker