Odjel za etnologiju i antropologiju

U susret studentskim izborima

Pozivamo studente da se prijave na studentske izbore kako bi sudjelovali u radu Odjelnih vijeća i drugih tijela Sveučilišta te na taj način aktivno pridonijeli Sveučilištu, učinili svoje probleme vidljivima, a mišljenja aktualnima.

Izbori će se ove godine održati online 17. i 18. svibnja, a kandidature je potrebno predati najkasnije do 7. svibnja. Upute o kandidaturi nalaze sa na linku: https://unizd-zbor.hr/kandidirati-se-na-studentskim-izborima/ .

Theme picker