Odjel za etnologiju i antropologiju

Poziv na sudjelovanje

POZIV NA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U SKLOPU PROJEKTA
G:Rad – interdisciplinarno promišljanje grada


Udruga Antropop u suradnji sa Odjelom za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru organizira projekt G:Rad – interdisciplinarno promišljanje grada. Projekt se sastoji od tri dijela – radionice G:Radimo zajedno (organizacija i izvedba SEF festivala), interdisciplinarne konferencije G:Rad - od doma do destinacije te umjetničke intervencije u javnom prostoru, a tematizira promjene koje se događaju na području grada Zadra koji je, kao i većina priobalnih gradova, u posljednjih trideset godina prošao kroz brojne transformacije; prije svega društvene, kulturne i ekonomske. One naravno nisu specifične samo za Zadar, ali efekti koje polučuju u dodiru sa specifičnostima geografskog smještaja Zadra, njegove duge, bogate i izrazito burne povijesti, te strateškog značaja područja na kojem se nalazi, kreiraju procese specifične za ovaj grad i zajednicu koja u njemu živi/preživljava.

Ovim Vas putem pozivamo da nam se pridružite organizaciji i izvedbi konferencije te istraživačkom radu i oblikovanju umjetničke intervencije, pri čemu napominjemo kako svojim sudjelovanjem imate mogućnost odraditi stručnu praksu. 

Ukoliko ste zainteresirani kontaktirajte nas na mail grad.misliti.interdisciplinarno@gmail.com 

Projekt financijski podržavaju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Zadarska županija.

Theme picker