Odjel za etnologiju i antropologiju

Konferencija Video Games as a Common Ground od 2. do 3. rujna

Konferencija Video Games as a Common Ground od 2. do 3. rujna

U organizaciji Odjela za anglistiku i Odjela za etnologiju i antropologiju, 2. i 3. rujna 2022. godine, na Sveučilištu u Zadru se održava međunarodna znanstvena konferencija o video-igrama, Video Games as a Common Ground. U dva dana trajanja konferencije, koja će se održati u potpunosti online, izlaganja će održati 36 znanstvenika/ica iz raznih područja društvenih i humanističkih znanosti s interesom koji spada unutar studija video-igara.

Konferencija je otvorena za sve kolege,/ice, studente/ice i zainteresiranu javnost. Program konferencije možete provjeriti na službenim stranicama konferencije, a za sve dodatne upite i informacije možete kontaktirati Organizacijski odbor na videogamescommon@gmail.com.