Odjel za etnologiju i antropologiju
Predstavljanje i popularizacija etnologije i antropologije u srednjim školama

Predstavljanje i popularizacija etnologije i antropologije u srednjim školama

U sklopu programa Predstavljanje i popularizacija etnologije i antropologije u srednjim školama, čiji je nositelj naš Odjel održana je prezentacija studija i Odjela u Srednjoj školi kneza Branimira u Benkovcu. Predstavljanje su održali voditeljica programa doc. dr. sc. Danijela Birt Katić u suradnji sa alumni studentom Marinom Tokićem, te studenticama diplomskoga studija Ines Horvat i Dorom Palajsa. Fotografije s predavanja dostupne su na odjelnoj Facebook...

Pročitaj više
Predstavljanje i popularizacija etnologije i antropologije u srednjim školama
Ponovljeni poziv - međunarodna konferencija - InASEA2018

Ponovljeni poziv - međunarodna konferencija - InASEA2018

Odjel za etnologiju i antropologiju u suradnji s međunarodnim udruženjem International Association for Southeast European Anthropology (InASEA) organizira deveti kongres udruženja. Kongres će se održati od 27. do 30. rujna 2018. godine. Tema kongresa bit će "Emocije, osjeti i afekt u kontekstu Jugoistočne Europe". Poziv, rokovi i detalji o prijavama se nalaze u...

Pročitaj više
Ponovljeni poziv - međunarodna konferencija - InASEA2018
Sudjelovanje na konferenciji

Sudjelovanje na konferenciji

Na međunarodnoj konferenciji Nationalism old and new: Europe, Australia and their Others koju organizira EASA-a mreža European Association for Australian Studies, nastavnica Odjela Senka Božić-Vrbančić u suautorstvu s kolegom Mariom Vrbančićem izlaže predavanje pod naslovom ”Facing others: contemporary culturalization of politics”. Konferencija se održava na Sveučilštu u Barceloni od 17 do 19.1. 2018.

Pročitaj više
Sudjelovanje na konferenciji

Theme picker