Odjel za etnologiju i antropologiju

Poziv na simpozij "Anatomija otoka"

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se prijave na dvanaesti simpozij Anatomija otoka s temom "Živjeti na otocima - demografski izazovi i lokalne perspektive" u sklopu koje ćemo pokušati odgovoriti na pitanje kako se živi na otocima, geografski specifičnim prostorima sa svim infrastrukturnim, društvenim i kulturološkim izazovima. 

Rok za prijavu sažetaka je 15. srpanj 2024., a svoje prijave na hrvatskom i engleskom jeziku možete poslati na info@anatomija-otoka.com.

Cijeli poziv i raspis teme dostupni su na poveznicama na hrvatskom i na engleskom jeziku.