App

Odjel za etnologiju i antropologiju

DigiFREN: Digital Aestheticization of Fragile Environments

 

Voditelj projekta: Dr. sc. Blaž Bajič, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Voditeljica hrvatskog tima: Dr. sc. Sanja Đurin, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Vrijeme održavanja projekta: 01. listopada 2022. - 30. rujna 2025.

Projekt odobrilo: CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) 

Suradnici: izv. prof. dr. sc. Mario Katić, prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz

Sažetak projekta: 
Jednostavnim promatranjem ili pozornim slušanjem u bilo kojem prirodnom okruženju može se lako primijetiti da je interakcija ljudi s okolišem znatno drugačija nego prije deset godina. U planinama, uz more i u šumama, danas je teško pronaći bilo koga tko ne koristi pametne telefone, dronove, upotrebljava kamere ili druge naprave za digitalno "kroćenje" i naglašavanje raznovrsnih iskustava okoliša. Cilj DigiFREN-a je proučavanje ovog transformativnog trenutka percepcije okoliša u Europi. Povijesno i etnografski utemeljeno istraživanje ima za cilj razjasniti digitalnu estetizaciju krhkih krajolika, odnosno, načina na koji digitalni mediji i tehnologija bivaju uključeni u u preoblikovanje percepcija, osjećaja, koncepcija i praksi fragilnih krajolika. Fokus projekta je na više lokaliteta u Sloveniji, Hrvatskoj, Finskoj, Norveškoj i Poljskoj, koji su pod snažnim utjecajem čovjeka ili su ugroženi ljudskom aktivnošću, a koja su pažljivo su odabrana kako bi reflektirala kulturnu i ekološku raznolikost Europe. Iako posebno važna u eri “pregrijavanja” (Eriksen 2016), digitalna estetizacija krhkih sredina ostala je etnografski relativno nedovoljno istražena. U humanističkim znanostima o takvim se pojavama raspravljalo prije svega u teoriji umjetnosti, studijima novih medija i filozofiji. Produbljujući dosadašnje spoznaje, DigiFREN će pristupiti digitalnoj estetizaciji koja se odvija u svakodnevnom životu. DigiFREN je prvi etnografski projekt koji će se baviti komparativnom studijom velikih razmjera u digitaliziranoj Europi. Pritom će se proširiti postojeće metodološke strategije i uvesti nove eksperimentalne metode senzo-digitalnog hodanja. DigiFREN je jedinstveno dizajniran za proučavanje transformirajućih i sve važnijih odnosa između promjenjivih kategorija ljudskog, okolišnog i tehnološkog. Upravo stoga, projekt će prezentirati važne rezultate relevantne ne samo za antropologiju, povijest, kulturne i senzorne studije, već i za ljudsku geografiju, estetiku okoliša i studije medija.
Detaljnije informacije o projektu mogu se pronaći na poveznici.