Odjel za etnologiju i antropologiju

DIGITClue - Digitalna inkluzija u obrazovanju nastavnika

 

Vrijeme održavanja projekta: Lipanj 2021. - Svibanj 2023.

Projekt odobrio: Erasmus+ Projekt strateško partnerstvo

Suradnici: Christa Markom (Odjel za obrazovanje, Universität Wien); Jelena Tošić (Odjel za socijalnu i kulturnu antropologiju, Universität Wien), Wolfgang Kraus (Odjel za socijalnu i kulturnu antropologiju, Universität Wien); Danijela Birt Katić (Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru); Thomas Köhler (Tehnološko sveučilište na Odjelu za strukovno obrazovanje Pedagoškog fakulteta, TU Dresden) Sandra Uhlemann (Digital Manager, DIU Dresden)


Suradnici sa Sveučilišta u Zadru: Danijela Birt Katić (Odjel za etnologiju i antropologiju), Jadranka Brkić-Vejmelka (Odjel za nastavničke studije u Gospiću), Ines Cvitković-Kalanjoš (Odjel za nastavničke studije u Gospiću)Sažetak projekta:

Obrazovanje je moćan alat za izgradnju inkluzivnih i pluralističkih demokratskih društava. Demokratska načela, uključujući, između ostalog, rodnu i rasnu ravnopravnost, slobodu govora i religija, jednakosti i prihvaćanja različitih seksualnih orijentacija ne dolaze prirodno. Treba ih naučiti. Dalje, različiti znanstvenici pokazali su kako iskustva diskriminacije i isključenja negativno utječu na uspjeh učenika u školi, ako ne i na njihovu motivaciju da pohađaju školu. S obzirom na ove izazove u europskim društvima, opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu nastave kako bi se podržalo stvaranje inkluzivnih škola koje će mladim ljudima pružiti vještine potrebne za sudjelovanje u demokratskom životu i globalno znanje. Ideja DIGITcluea je pružiti učiteljima vještine, znanja i alate za primjenu interaktivnih tehnologija i e-učenja temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) koje su potrebne za inkluzivnu nastavu.
Projekt će povezati najnovija istraživanja o inkluzivnoj pedagogiji, alatima za učenje temeljenim na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) i transkulturnom obrazovanju za razvoj softverskih aplikacija za obrazovanje učitelja. Jedan od ključnih i inovativnih aspekata projekta je što će se osigurati uključenost učitelja s posebnim potrebama, višejezičnih učitelja ili učitelja koji rade u udaljenim i marginaliziranim područjima u svaki korak razvoja, kao i isporuka obrazovnog materijala. Jedan od ključnih elemenata u poboljšanju kvalitete, socijalnih ishoda i učinkovitosti škola je pružanje snažnije podrške učiteljima i školskim voditeljima. Učitelji igraju ključnu ulogu u prenošenju znanja i zajedničkih vrijednosti te u pružanju podrške učenicima u osjetljivom socijalno-ekonomskom položaju. Omogućavanje učiteljima da se nose s tim izazovnim zadacima zahtijeva strateško ulaganje u učinkovito školsko vodstvo i učiteljsku profesiju koja se temelji na izvrsnom početnom obrazovanju, timskom radu i profesionalnom razvoju u karijeri. Projekt će se nadovezati na nedavne uvide u socio-antropološke studije obrazovanja, kako bi se budući učitelji opremili metodama za inkluzivno poučavanje i alatima za promicanje svijesti o (ne)jednakosti duž različitih osi društvene razlike.
Priručnik Aplikacijski softver za stručno usavršavanje i web stranica omogućit će nastavnicima da stvore održivo inkluzivno okruženje za učenje i pruže odgovore na specifične potrebe učenika. Budući i nastavnici i nastavnici koji su već u službi bit će opremljeni vještinama za izvođenje nastave pomoću alata za učenje temeljenih na  informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) koji mogu olakšati učenicima promjenu pristupa učenju omogućujući im prelazak s učenja usmjerenog na nastavnike. Međutim, da bi obrazovne tehnologije doista bile korisne moraju se temeljiti na pedagoškim okvirima koji vode njihovu primjenu, a učitelji moraju biti opremljeni potrebnim pedagoškim znanjem i vještinama. DIGITclue će osigurati HUB, početnu stranicu / mrežnu platformu znanja koja sadrži osnovne digitalne / tehničke rezultate projekta za svaku ciljnu skupinu (nastavnici u službi i stručno osoblje na sveučilištu). Sadržavat će alat za obrazovanje nastavnika u službi i budućih nastavnika koji su na stručnom osposobljavanju o digitalnoj inkluziji: mješovitu platformu za učenje i aplikativni softver za pametne telefone i tablete. Nadalje, izradit će se modul za obuku predavača (sveučilišnog osoblja) i priručnik o digitalnoj inkluziji koji će biti dostupni putem DIGITclue HUB-a. Sveučilišno osoblje proći će osposobljavanje i  obuku za nastavničke aktivnosti za primjenu i podučavanje aplikacijskog softvera i razvijenih didaktičkih alata.
Kako bi osigurali da alati budu održivi i relevantni za potrebe obrazovnog osoblja, u razvoju didaktičkih alata sudjelovat će budući nastavnici na stručnom osposobljavanju, stručnjaci koji provode programe usavršavanja nastavnika koji su već u službi  i studenti. Učinkovita suradnja unutar tima zajamčena je osobnim sastancima i redovitim internetskim sastancima. Uz to, održat će se LTTA sastanci kako bi se osiguralo širenje i razmjena izvan projektnog tima. Projekt će činiti: tim stručnjaka za obrazovnu organizaciju i tehnologiju, interakciju čovjeka i računala, e-učenje i suradnju znanja s novim medijima iz DIU-a i TU-a Dresden; 3 stručnjaka za obrazovnu antropologiju sa Sveučilišta u Zadru i Beču; ali i 4 pedagoga i stručnjaka u području obrazovanja učitelja iz Hrvatske i Austrije. Tim dopunjuju: kritični prijatelji sa Sveučilišnog koledža za obrazovanje učitelja u Beču; stručnjak Sveučilišta u Tirani za pedagoške pristupe inkluzivnog poučavanja i učenja i za pedagošku upotrebu digitalnih alata; i kolege sa Sveučilišta u Beču, koji se bave participativnim dizajnom i interakcijom čovjeka i računala u obrazovanju.