Odjel za etnologiju i antropologiju

Teatro Nuovo/Teatro Verdi – rekonstrukcija djelovanja drugog zadarskog opernog kazališta

 

Voditeljica projekta: Doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru

Vrijeme održavanja projekta: 1. rujna 2021. - 31. kolovoza 2023.

Projekt odobrilo: Sveučilište u Zadru

 

Suradnici:

Doc. dr. sc. Ana Bukvić, Odjel za talijanistiku, Sveučilište u Zadru
Doc. dr. sc. Antonija Mlikota, Odjel za povijest umjetnosti, Sveučilište u Zadru
Doc. dr. sc. Mirko Duić, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Doc. dr. sc. Ante Gverić, viši arhivist, Državni arhiv u Zadru
Dr. sc. Dubravka Kolić, arhivska savjetnica, Državni arhiv u Zadru
Nevenka Kalebić, asistentica, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Edi Modrinić, arhivist, Državni arhiv u Zadru

 

Sažetak projekta:

Znanstveno-popularni projekt rekonstrukcije djelovanja drugog zadarskog opernog kazališta od 1865. do 1945. nastoji obuhvatiti sva saznanja o repertoaru i izvođačima u sklopu zadarskoga kazališta Teatro Nuovo/Teatro Verdi prema sačuvanim opernim plakatima (Državni arhiv u Zadru). U tu svrhu, popisati će se sadržaj svih opernih plakata koji se danas čuvaju u Državnom arhivu u Zadru unutar opsežne zbirke Tiskovine (Stampata) HR DAZD 386 koja sadrži 100 kutija (od 1488. do 2005.), a koja okuplja oglase, prigodnice, osmrtnice, epigrame, koncertne programe, plakate itd. Nakon detektiranja svih opernih plakata u razdoblju djelovanja kazališta Teatro Nuovo, te određivanjem elemenata za njihov opis, uslijedit će izrada Baze podataka te, na kraju implementacija svim informacija prema Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima te standardima za razmjenu podataka (EAD).
Okupljanjem svih informacija o repertoaru i izvođačima ovoga kazališta na jedinstvenoj platformi, svim će se potencijalnim istraživačima omogućiti pristup i istraživanje, ali i interpretacija sadržaja u vidu opsežne jedinstvene publikacije o djelovanju Teatra Nuovo. Neposredni rezultati zadiru u sferu popularizacije znanosti te podrazumijevaju izradu 3D vizualizacije kazališta Teatro Novo ali i niz drugih znanstveno-popularnih aktivnosti koje će se realizirati i nakon isteka projekta.