Odjel za etnologiju i antropologiju

Mreže otočne temporalnosti: multidisciplinarno istraživanje iskustava temporalnosti na Dugom otoku i Kornatima

 

Voditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru

Vrijeme održavanja projekta: 1. rujna 2021. - 31. kolovoza 2023.

Projekt odobrilo: Sveučilište u Zadru

 

Suradnici:

Izv. prof. dr. sc. Anica Čuka, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru
Prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru
Izv. prof. dr. sc. Jadran Kale, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru/Muzej grada Šibenika
Prof. dr. sc. Nenad Starc, zaslužni znanstvenik, Ekonomski institut u Zagrebu
Dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, znanstvena savjetnica, Institut za migracije i narodnosti
Dr. sc. Sonja Podgorelec, znanstvena savjetnica, Institut za migracije i narodnosti
Petra Valovičić, asistentica, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru

 

Sažetak projekta: 

Posljednjih nekoliko desetljeća u okvirima različitih znanstvenih disciplina problematika otočnosti uspostavlja se kao relevantna tema istraživanja. Raznolikost istraživačkih pristupa rezultirala je brojnim radovima i studijama, ali i epistemološkom fragmentarnošću i konceptualnom šarolikošću. U većini istraživanja privilegiranost spacijaliziranog promišljanja otoka ostavljala je problematiku temporalnosti zanemarenom i nedovoljno istraženom. Temporalnost shvaćena kao povijesno i društveno oblikovan proces manifestira se na različite načine oblikujući doživljaje vremena ovisno o kulturnom kontekstu.  Projektom MOT želi se produbiti razumijevanje procesa kojima se stvaraju heterogena iskustva temporalnosti na Dugom otoku i Kornatima. Ukazujući na potencijale multidisciplinarnog pristupa objedinjenog etnografskim pristupom kroz koncept mreža otočne temporalnosti problematizirat će se otočne temporalnosti i njihova isprepletenost s društvenim, kulturnim, ekonomskim, klasnim, prostornim i povijesnim promjenama i procesima. Web projekta nalazi se na poveznici.