App

Odjel za etnologiju i antropologiju

Međunarodni projekt Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)

 

Voditelj projekta: akademik Ranko Matasović

Projekt odobrila: Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje projekta: 2015. -

 

Sažetak: Međunarodni projekt Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE), prijavljen je pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Podvoditeljica projekta za Europski lingvistički atlas (Atlas Linguarum Europae) je izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević koja se u sklopu istoga bavi lingvističkom geografijom.


Poveznica