Odjel za etnologiju i antropologiju


 

Naslov: RESCUE: otpornost, klimatske promjene i Europska Unija

Program odobrilo: Program Erasmus + i program Jean Monnet
Trajanje programa: akademska godina 2022./2023.

Voditeljice: dr. sc.  Agnès Michelot i dr. sc. Marie-Ange Schellekens-Gaiffe, istraživačice međunarodnog okolišnog prava sa Sveučilišta La Rochelle, Francuska  


Sažetak: Interdisciplinarni nastavni modul RESCUE: otpornost, klimatske promjene i Europska Unija, od akademske godine 2022./2023. nudi se kao izborni kolegij studentima Sveučilišta La Rochelle u Francuskoj. Ovaj nastavni modul ima za cilj proučavanje politika i inicijativa Europske Unije koje podržavaju otpornost ususret klimatskim promjenama. 

Sudionici: prof. dr. sc. Mar Campins Eritja (Sveučilište u Barceloni), dr. sc. Camille Mazé (CNRS, Francuska), izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz (Sveučilište u Zadru), prof. dr. sc. Nenad Starc (Ekonomski institut, Zagreb)

 


 

Naslov: Podglogovik na Biokovu: Graditeljski diskontinuiteti, devastacije i reciklaže (DisKont) 

Program odobrilo: Sveučilište u Zadru

Trajanje programa: 2021. - 2022. 

Voditelj: izv. prof. dr. Željko Miletić


Sažetak: Istraživanje na projektu "Podglogovik na Biokovu: Graditeljski diskontinuiteti, devastacije i reciklaže (DisKont)"  temelji se na  terenskom radu na prostoru Podglogovika unutar Parka prirode Biokovo. Glavni cilj je ustanoviti odnose među arheološkim spomenicima i instalacijama, od kontinuiranog ili diskontinuiranog korištenja, preko adaptacija i reciklaža do pljački i devastacija. Ubicirati će se prapovijesni tumuli, dokumentirati njihova struktura, a osobito način na koji su sekundarno korišteni za potrebe izgradnje komunikacija, pastirskih stanova, vojnih instalacija i sakralnih gradnji. Bit će izvršen eksperiment izgradnje replike grobnog humka. Odredit će se odnos austrijske Rodićeve ceste prema starijim i mlađim komunikacijama, kao i njene osnovne konstrukcijske karakteristike. Bit će izrađen arhitektonsko-funkcionalni plan Biokovskog sela odnosno građevina i instalacija koje mu pripadaju. Na temelju istraživačkih podataka pripremiti će se dokumentacija za pokretanje procesa zaštite kulturne baštine, što je predispozicija za uključivanje areala Podglogovika u gospodarsku ponudu.

Sudionici: Istraživački tim čine četiri znanstvenika (3 arheologa od kojih je 1 konzervator, te etnolog); izv. prof. dr. Željko Miletić, doc. dr. sc. Silvia Bekavac, dr. sc. Ivo Glavaš, doc. dr. sc. Danijela Birt Katić, Luka Bogdanić i Slavo Jakša. 

 


 

Naslov: Glazbena baština Zadra u 19. stoljeću

Program odobrilo: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Trajanje programa: 2009. - 2019. 

Voditelj: prof. dr. sc. Robert Bacalja

Umjetnički voditelj: maestro Edo Mičić


Sažetak: Projekt Glazbena baština Zadra u 19. stoljeću Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja (Sveučilište u Zadru), započeo je 2009., a za cilj je imao prezentaciju zadarskoga skladateljskog kruga 19. stoljeća i revalorizaciju iznimno bogate glazbene građe nastale i sačuvane na zadarskom području. Nositelj projekta bio je prof. dr. sc. Robert Bacalja, a umjetnički voditelj maestro Edo Mičić. Kao rezultat projekta ostvareno je niz koncerata s djelima zadarskih skladatelja koji su se ujedno bili snimani.

Projekt se 2019. godine nastavio i to prvenstveno u smislu izdavanja nosača zvuka s djelima zadarskih skladatelja 19. stoljeća ali i onih koji su dijelom svoj opus realizirali u Zadru: Donata Fabijanića, Franza von Suppea, Franje Sabalića, Nikole Strmića, Giovannia Cigale, Girolama Alesania, Luigia Garbata, Giovannia Salghetti-Driollia,Luigia Basinella i Marka Battagela. U realizaciji projekta sudjelovali su stručnjaci iz područja povijesti glazbe, filologije, glazbene reprodukcije, ali i nekoliko orkestara, vokalni solisti te zbor. Umjetnički voditelj projekta i dalje je bio maestro Edo Mičić, a voditelj cjelokupnog projekta  prof. dr. sc. Robert Bacalja. U završnom dijelu projekta, u kreiranju teksta o zadarskoj glazbenoj prošlosti te glazbenicima i njihovim djelima, sudjelovala je i muzikologinja doc. sc. Katica Ćenan Burić.

Sudionici: prof. dr. sc. Robert Bacalja, maestro Edo Mičić, doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan; i brojni glazbenici, producenti, snimatelji

 


 

Naslov: Predstavljanje i popularizacija etnologije i antropologije u srednjim školama

Program odobrilo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Trajanje programa: 2018. 

Voditelj: dr. sc. Danijela Birt Katić


Sažetak: U sklopu programa Predstavljanje i popularizacija etnologije i antropologije u srednjim školama predstavljen je Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, koji je ujedno i nositelj projekta. Predstavljanja su održana u Srednjoškolskom centru Knez Branimir u Benkovcu, Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zadru, Prirodoslovno grafičkoj školi u Zadru, Gimnaziji Bjelovar, Ekonomskoj i birotehničkoj školi u Bjelovaru, Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici te Srednjoškolskom centru u Obrovcu.


Sudionici: Jelena Kuspjak, asist., dipl. ethn. Marin Tokić te studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Magadalena Đurasek, Ines Hrovat, Dora Palajsa, Dora Valčić i Aleksandar Tomaš. 

 

 


 

Naslov: Kudin most - izrada elaborata za zaštitu kulturnog krajolika

Program odobrilo: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Trajanje programa: 2018. 

Voditelj: doc. dr. sc. Mario Katić


Sažetak: Namjera je ovog programa na osnovu terenskih rekognosciranja i analize prikupljene građe izraditi krajobraznu osnovu i konzervatorski elaborat za zaštitu područja između rijeka Zrmanje i Krupe kao cjelinu kulturnog krajolika.
Sudionici: Mario Katić, voditelj (Sveučilište u Zadru), Jadran Kale (Sveučilište u Zadru), Lena Mirošević (Sveučilište u Zadru), Ante Blaće (Sveučilište u Zadru), Mato Ilkić (Sveučilište u Zadru), Marina Jurjević (Pučko otvoreno učilište Obrovac), Marin Ćurković (Zavičajni muzej Benkovac) i Matija Dronjić (Etnografski muzej Zagreb).

Poveznica: STUDIJA ZAŠTITE KARAKTERA KRAJOLIKA KANJONA RIJEKE KRUPE

 


 

Naslov: Mirila Zadarske županije: nematerijalna kulturna baština

Program odobrilo: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Trajanje programa: 2014. i 2015. 


Sažetak: Odjel za etnologiju i antropologiju bio je nositelj programa Ministarstva kulture Republike Hrvatske pod naslovom Mirila Zadarske županije: nematerijalna kulturna baština na području Zadarske županije. Program se ostvario u suradnji sa Zavičajnim muzejom Benkovac, POU Zavičajni muzej Obrovac i Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture u Zadru. Riječ je o programu koji za cilj ima evidentirati lokalitete mirila te u razgovoru s lokalnim stanovništvom zabilježiti znanje i sjećanja na praksu gradnje mirila.