Odjel za etnologiju i antropologiju

Altervia Multivox

Program odobrilo: Program Erasmus + 
Trajanje programa: 1. rujan 2023. - 31. kolovoz 2026.


Sažetak: Projekt Altervia Multivox (New Soft Mobilities, New Landscapes, New Imaginary) osmišljen je kako  bi se kroz suradnju mladih, lokalnog stanovništva te partnerstvom između sljedećih organizacija i institucija: Cie du Théâtre des chemins (Francuska), Maison des sciences de l'Homme (Sveučilište u Liègeu, Belgija), Javne ustanove Park prirode “Vransko jezero” te Sveučilišta u Zadru (Hrvatska)osmislile nove biciklističke rute i popratni sadržaji temeljeni na usmenom nasljeđu ruralnog kraja u zemljama partneraU okviru projekta želi se upoznati kulturno nasljeđe ruralnih krajeva putem intervjua i osmisliti novi turistički proizvod - kreativne i poučne šetnje/performanse koje promiču usmenu baštinu, prakse i znanja, stvaraju društvene veze, potiču razmjene i interakcije između lokalnog stanovništva i posjetitelja, koji u mjesta održavanja projektnih radionica (Via Fluvia - Francuska, Ardennes - Belgija, Park prirode Vransko jezero - Hrvatska) dolaze putem biciklističkih ruta.

Ciljevi projekta su osmisliti i provesti radionice za mlade Europljane o novim oblicima posredovanja u baštini i promicanju lake mobilnosti (biciklizma/biciklističkih ruta) te osmišljavanje i provedba kreativnih događaja duž tih ruta, upoznavanje s načinom povećanja vrijednosti teritorija otkrivanjem usmene baštine, razvojem biciklističkih ruta, izrada "vodiča dobre prakse" za širenje alata potrebnih za provedbu aktivnosti “animiranja” lokalnog stanovništva i posjetitelja te rad na kolektivnim prikazima krajolika kroz koje prolaze biciklističke rute i tako daju poticaj za otkrivanje različitih europskih kultura i alternativnog načina putovanja.

Nositelj projekta je Cie du Théâtre des chemins (Francuska), dok su partneri Maison des sciences de l'Homme (Sveučilište u Liègeu, Belgija)Javna ustanova Park prirode “Vransko jezero”, Odjel za francuske i frankofone studije te Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru.