Odjel za etnologiju i antropologiju

Podglogovik na Biokovu: Graditeljski diskontinuiteti, devastacije i reciklaže (DisKont)

 

Program odobrilo: Sveučilište u Zadru

Trajanje programa: 2021. - 2023. 

Voditelj: izv. prof. dr. Željko Miletić


Sažetak: Istraživanje na projektu "Podglogovik na Biokovu: Graditeljski diskontinuiteti, devastacije i reciklaže (DisKont)"  temelji se na  terenskom radu na prostoru Podglogovika unutar Parka prirode Biokovo. Glavni cilj je ustanoviti odnose među arheološkim spomenicima i instalacijama, od kontinuiranog ili diskontinuiranog korištenja, preko adaptacija i reciklaža do pljački i devastacija. Ubicirati će se prapovijesni tumuli, dokumentirati njihova struktura, a osobito način na koji su sekundarno korišteni za potrebe izgradnje komunikacija, pastirskih stanova, vojnih instalacija i sakralnih gradnji. Bit će izvršen eksperiment izgradnje replike grobnog humka. Odredit će se odnos austrijske Rodićeve ceste prema starijim i mlađim komunikacijama, kao i njene osnovne konstrukcijske karakteristike. Bit će izrađen arhitektonsko-funkcionalni plan Biokovskog sela odnosno građevina i instalacija koje mu pripadaju. Na temelju istraživačkih podataka pripremiti će se dokumentacija za pokretanje procesa zaštite kulturne baštine, što je predispozicija za uključivanje areala Podglogovika u gospodarsku ponudu.

Sudionici: Istraživački tim čine četiri znanstvenika (3 arheologa od kojih je 1 konzervator, te etnolog); izv. prof. dr. Željko Miletić, doc. dr. sc. Silvia Bekavac, dr. sc. Ivo Glavaš, doc. dr. sc. Danijela Birt Katić, Luka Bogdanić i Slavo Jakša.