Odjel za etnologiju i antropologiju

Naslov: Kudin most - izrada elaborata za zaštitu kulturnog krajolika
Program odobrilo Ministarstvo Kulture Republike Hrvatske
Trajanje programa: 2018. godina
Sažetak: Namjera je ovog programa na osnovu terenskih rekognosciranja i analize prikupljene građe izraditi krajobraznu osnovu i konzervatorski elaborat za zaštitu područja između rijeka Zrmanje i Krupe kao cjelinu kulturnog krajolika.
Sudionici: Mario Katić, voditelj (Sveučilište u Zadru), Jadran Kale (Sveučilište u Zadru), Lena Mirošević (Sveučilište u Zadru), Ante Blaće (Sveučilište u Zadru), Mato Ilkić (Sveučilište u Zadru), Marina Jurjević (Pučko otvoreno učilište Obrovac), Marin Ćurković (Zavičajni muzej Benkovac) i Matija Dronjić (Etnografski muzej Zagreb).

STUDIJA ZAŠTITE KARAKTERA KRAJOLIKA KANJONA RIJEKE KRUPE


Naslov: Mirila Zadarske županije: nematerijalna kulturna baština
Program odobrilo Ministarstvo Kulture Republike Hrvatske
Trajanje programa: 2014. i 2015. godina
Sažetak: Odjel za etnologiju i antropologiju bio je nositelj programa Ministarstva kulture Republike Hrvatske pod naslovom 'Mirila Zadarske županije: nematerijalna kulturna baština' na području Zadarske županije. Program se ostvario u suradnji sa Zavičajnim muzejom Benkovac, POU Zavičajni muzej Obrovac i Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture u Zadru. Riječ je o programu koji za cilj ima evidentirati lokalitete mirila te u razgovoru s lokalnim stanovništvom zabilježiti znanje i sjećanja na praksu gradnje mirila.