Odjel za etnologiju i antropologiju

Obrana diplomskog rada - studentica Zrinka Bašić

Studentica Zrinka Bašić u četvrtak, 27. listopada 2022., u 12:00 sati u predavaonici 125 brani svoj diplomski rad pod naslovom „Nova zelena politika“ – antropološka analiza urbanog zelenila grada Zadra.

U povjerenstvu su prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić, predsjednica povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Mario Katić, mentor i doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan, član.