Odjel za etnologiju i antropologiju

Raspisuje se natječaj za dodjelu Pohvala Odjela za etnologiju i antropologiju uspješnim studentima za ak. god. 2022./2023.

 

Natječaj za dodjelu pohvala uspješnim studentima Odjela za etnologiju i antropologiju

I

Raspisuje se natječaj za dodjelu Pohvala Odjela za etnologiju i antropologiju uspješnim studentima za ak. god. 2022./2023.

II

Pohvale Odjela za etnologiju i antropologiju uspješnim studentima dodjeljuju se u kategorijama i prema kriterijima predviđenim Pravilnikom o dodjeli nagrada i pohvala uspješnim studentima, i to:

  1. Pohvala za uspješnost u studiranju po godinama,
  2. Pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij,
  3. Pohvala za izvannastavne aktivnosti.

Pravo natjecanja za pohvalu imaju svi studenti i studentice prijediplomskih i diplomskih studija koji se izvode na Odjelu za etnologiju i antropologiju sukladno kriterijima propisanima Pravilnikom.

III

Prijave za Pohvalu predaju se putem e-maila u tajništvo Odjela za etnologiju i antropologiju najkasnije do 4. prosinca 2023. Prijava treba sadržavati ime i prezime studenta, JMBAG i kategoriju u kojoj se student/ica natječe uz popratnu dokumentaciju sukladno Pravilniku o dodjeli nagrada i pohvala uspješnim studentima.

IV

Povjerenstvo za nagrađivanje zaduženo za evaluaciju prijava čine:

  1. izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz (pročelnik; predsjednik Povjerenstva)
  2. izv. prof. dr. sc. Mario Katić (predsjednik Povjerenstva za kvalitetu; član Povjerenstva)
  3. Marina Petak, studentica (studentska predstavnica; članica Povjerenstva).

Odluku o dodjeli Pohvala donosi Stručno vijeće Odjela za etnologiju i antropologiju na redovitoj sjednici predviđenoj za 6. prosinca 2023. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči na mrežnim stranicama Odjela. Pohvale u navedenim kategorijama dodjeljuju se u obliku povelje i akademskog dara. Ovogodišnji božićni domjenak održat će se 19. prosinca u Studentskom klubu Božo Lerotić. Podatak o dobivenoj pohvali upisuje se u dopunsku ispravu o studiju.

 

Pročelnik Odjela za etnologiju i antropologiju

izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz

*Original natječaja dostupan je na poveznici.