Odjel za etnologiju i antropologiju

Učitelj, arhiv i etnografski zapis: doprinos projekta UČeka

Učitelj, arhiv i etnografski zapis: doprinos projekta UČeka

Učitelj, arhiv i etnografski zapis: doprinos projekta UČeka

završna je konferencija projekta Politike zapisivanja etnografske građe 1897.−1954. Učitelji kao stvaraoci etnografskog znanja (UČeka) (istraživački projekt br. IP.01.2021.01, voditeljica projekta: doc. dr. sc. Danijela Birt Katić) koja će se održati na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru od 20. do 21. rujna 2023.

Pozvane predavačice:

dr. sc. Štefka Batinić, Hrvatski školski muzej

dr. sc. Klementina Batina, Odsjek za etnologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Predsjednica Organizacijskog odbora:

doc. dr. sc. Danijela Birt Katić (Odjel za etnologiju i antropologiju)

Članice Organizacijskog odbora:

doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić, Odjel za pedagogiju, Sveučilište u Zadru
dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru
Martina Krivić Lekić, ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru
Adriana Pojatina, asistentica, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru
dr. sc. Ivana Štokov, suradnica
dr. sc. Karmen Turčinov, naslovna poslijedoktorandica, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru