Odjel za etnologiju i antropologiju

Politike zapisivanja etnografske građe 1897.−1954. Učitelji kao stvaraoci etnografskog znanja

Voditeljica projekta: Doc. dr. sc. Danijela Birt Katić, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru
Vrijeme održavanja projekta: 1. rujna 2021. - 31. kolovoza 2023.
Projekt odobrilo: Sveučilište u Zadru

Suradnici:
Doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić, Odjel za pedagogiju, Sveučilište u Zadru
Dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru
Martina Krivić Lekić, ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru
Adriana Pojatina, asistentica, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru
Dr. sc. Ivana Štokov
Dr. sc. Karmen Turčinov, naslovna poslijedoktorandica, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru

Sažetak projekta:
Predloženi projekt „Politike zapisivanja etnografske građe 1897.−1954. Učitelji kao stvaraoci etnografskog znanja“ bavit će se promišljanjem politika zapisivanja etnografske građe, iz perspektive učitelja kao istaknutih suradnika Akademije i zapisivača građe nastale prema Osnovi za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu (1897.), autora Antuna Radića. Razumijevanje konteksta djelovanja i perspektive učitelja kao sakupljača i zapisivača etnografske građe u vremenskom razdoblju od 1897. do 1954., odnosno učitelja kao pučkih etnografa u vrijeme Banovnine Hrvatske glavni je cilj projektnog prijedloga. Analizom konteksta odnosno statusa i okolnosti u kojima su tekstovi učitelja (kao istaknutih suradnika Akademijina projekta) nastali, s naglaskom na njihov učiteljski poziv i pozicioniranost u lokalnoj zajednici, pridonijet će spoznajama razvoju discipline te daljnjim promišljanjima o politikama sakupljanja i zapisivanja građe odnosno na koji se način preoblikovane prakse mogu i danas primjenjivati. Projektni prijedlog u fokus stavlja arhivska istraživanja. Pregledom, istraživanjem i kritičkom obradom arhivskog gradiva etnografske tematike pohranjenog u Državnom arhivu u Bjelovaru, Gospiću, Zadru, Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, Hrvatskom školskom muzeju i etnografske građe pohranjene u Arhivu Odsjeka za etnologiju HAZU, utvrdit će se ključni čimbenici koji su utjecali na sve aspekte sakupljačkog i zapisivačkog rada učitelja. Rezultat projektnog prijedloga bit će četiri znanstvena rada, tri sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, niz javnih predavanja, otisnut rukopis etnografskog zapisa učitelja, baza podataka projekta, interaktivni   digitalni prikaz i virtualna izložba kojom će se na popularan i široj javnosti dostupan način objediniti svi rezultati projekta.