Odjel za etnologiju i antropologiju

Novosti

Poziv na sudjelovanje

Poziv na sudjelovanje

POZIV NA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U SKLOPU PROJEKTA
G:Rad – interdisciplinarno promišljanje grada


Udruga Antropop u suradnji sa Odjelom za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru organizira projekt G:Rad – interdisciplinarno promišljanje grada. Projekt se sastoji od tri dijela – radionice G:Radimo zajedno (organizacija i izvedba SEF festivala), interdisciplinarne konferencije G:Rad - od doma do destinacije te umjetničke intervencije u javnom prostoru, a tematizira promjene koje se događaju na području grada Zadra koji je, kao i većina priobalnih gradova, u posljednjih trideset godina prošao kroz brojne transformacije; prije svega društvene, kulturne i ekonomske.

Pročitaj više
Poziv na sudjelovanje
123468910Last

Kontakt

Adresa Odjela:
Sveučilište u Zadru
Odjela za etnologiju i antropologiju
Dr. Franje Tuđmana 24i
23 000 Zadar
e-pošta: etnologija.antropologija@unizd.hr


Pročelnica Odjela:
doc. dr. sc. Danijela Birt Katić
tel.: 023/345 073
e-pošta: dbirt@unizd.hr
soba: 19


Zamjenik pročelnice:
izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz
tel.: 023/345 015
e-pošta: toroz@unizd.hr
soba: 19


Tajnik Odjela:
Danijel Pavičić
tel.: 023/345 021
e-pošta: dpavicic@unizd.hr
soba: 16